Abychom zajistili kvalitní monitoring a neupozorňovali pouze na konfigurační problémy ve vašem prostředí, nabízí ATOM možnost sledování výkonu všech monitorovaných zařízení. Základní monitoring je prováděn na nejběžnější ukazatele jako jsou ukazatele:

 • LogicalDisk(*)\Avg. Disk sec/Read
 • LogicalDisk(*)\Avg. Disk sec/Write
 • LogicalDisk(*)\Current Disk Queue Length
 • LogicalDisk(*)\Disk Reads/sec
 • LogicalDisk(*)\Disk Transfers/sec
 • LogicalDisk(*)\Disk Writes/sec
 • LogicalDisk(*)\Free Megabytes
 • LogicalDisk(*)\% Free Space
 • LogicalDisk\Avg. Disk Bytes/Transfer
 • Memory(*)\Available MBytes
 • Memory(*)\% Committed Bytes In Use
 • Network Adapter(*)\Bytes Received/sec
 • Network Adapter(*)\Bytes Sent/sec
 • Network Interface(*)\Bytes Total/sec
 • Processor(_Total)\% Processor Time
 • Processor\% User Time
 • System(*)\Processor Queue Length

Nejen základní ukazatele jsou však tím správným indikátorem, a proto přidáváme i měřiče výkonu v závislosti na monitorované službě jako například Microsoft Exchange Server, Windows Server Active Directory, Microsoft Advanced Threat Analytics, Microsoft Sharepoint, Microsoft SQL Server a další. Z takto získaných dat následně sestavujeme i doporučení, která pak získáváte ve formě přehledného balíčku, kde můžete získat globální pohled na případné problémy. Služba ATOM velmi dobře chápe, že není důležitá špičková hodnota, ale spíše průměrná hodnota za delší období, případně percentile, který poskytne lepší pohled na výkonnost monitorovaných zařízení.

V rámci monitoringu prostředí jsou připraveny vlastní balíčky pro sledování prostředků, na kterých jsou nastaveny alerty, a které jsou zasílány pouze v případě, že dojde k překročení monitorované hodnoty v kritických číslech. Všechny tyto funkce jsou obsaženy v balíčku „Server Performance“.

Pro posouzení diskových kapacit je použit samostatný balíček „Windows Operating System HealthCheck Lite“, který přináší další kontroly na úrovni:

 • Dostupnost systému
 • Aktuální detekované alerty
 • Nastavení času a prodlevu v milisekundách oproti nastavenému NTP serveru
 • Aktuální nastavení NTP serveru
 • Volné místo na discích
 • Stavy Windows služeb
 • Restart serveru - vyžádaný i nevyžádaný

Pokud nedostačují vyjmenované a zobrazované čítače výkonu, je možné nahlédnou pomocí přímého dotazu na výkon a sbírané výkonové čítače nebo požádat support služby ATOM, aby provedl úpravu nastavení a přidal čítač, který je pro vás důležitý sledovat (například čítač vlastní služby, aplikace, procesu, atd..).

Kontakty

 • Česká republika
  KPCS CZ s.r.o.
  Kubánské nám. 1391/11
  100 00 Praha, CZ
  Tel: +420 778 411 744
  E-mail:
 • USA | Kalifornie
  KPCS Consulting LLC
  861 Idylberry Rd. 94903
  San Rafael, CA, USA
  Tel: +1 (415) 802-9392
  E-mail:  
 • USA | Nevada
  KPCS Consulting LLC
  209 Surrey St. 89074
  Henderson, NV, USA
  Tel: +1 (415) 802-9392
  E-mail:  
feedback