Řešení je jedním z nejkomplexnějších řešení celé platformy ATOM a nabízí globální pohled na bezpečnost s ohledem na nastavení a změny prováděné ve vašem prostředí. Na základě signálů z AD, SQL, DNS, síťové komunikace, Antimalware definic, Update Managementu a dalších je prováděno vyhodnocování a nabízí vám tak ucelený pohled na bezpečnost s ohledem na:

 • Antimalware detekce
 • Síťovou bezpečnost
 • Identity a přístupy
 • Počítače
 • Posouzení bezpečnostní Baseline
 • Detekce ohrožení

V případě, že je nutné zobrazit detailnější informace ke každé z oblastí můžete přejít do detailnějšího pohledu, který je nabízen v kontextu levého menu. Například můžete zobrazit stav identit, změny hesel a uzamčené účty v Active Directory.

Případně můžete sledovat bezpečnost na úrovni sítě, stavy přenesených dat nebo provádět kontrolu unikátních session otevřených z vašich monitorovaných zařízení směrem do internetu.

Další možností je kontrola bezpečnostní Baseline s ohledem na konfigurace operačního systému, kde je pomocí přednastavených pravidel systém porovnáván s doporučením společnosti Microsoft.

Novinkou v oblasti bezpečnostní Baseline je kontrola nastavení webových serverů s ohledem na chybné konfigurace. Systém automaticky detekuje existenci Webového Serveru provede jeho posouzení pomocí interních detekčních metod a nahlásí rozpor s aktuální konfigurací.

Pokud vás zajímá detail zranitelnost, kompletní popis zranitelnosti a potencionální dopad na organizaci, je možné zobrazit detailní informace ke každému nalezené zranitelnosti.

Kontakty

 • Česká republika
  KPCS CZ s.r.o.
  Kubánské nám. 1391/11
  100 00 Praha, CZ
  Tel: +420 778 411 744
  E-mail:
 • USA | Kalifornie
  KPCS Consulting LLC
  861 Idylberry Rd. 94903
  San Rafael, CA, USA
  Tel: +1 (415) 802-9392
  E-mail:  
 • USA | Nevada
  KPCS Consulting LLC
  209 Surrey St. 89074
  Henderson, NV, USA
  Tel: +1 (415) 802-9392
  E-mail:  
feedback